Wiley X EMEA, Filial af Wiley X EMEA, LLC, USA lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os. Derfor behandler vi de personoplysninger, som du giver os, med respekt og i overensstemmelse med persondataforordningen, som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Efter persondataforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager persondata fra dig.

 

De oplysninger vi skal give dig, er følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

2. Formålene og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger, herunder hvorvidt oplysningerne er nødvendige

3. Kategorier af personoplysninger, herunder hvor dine personoplysninger stammer fra

4. Modtagere eller kategorier af modtagere, dertil overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

5. Opbevaring af dine personoplysninger

6. Klage til Datatilsynet

7. Dine rettigheder, herunder retten til at trække samtykke tilbage

8. Foretages der automatiseret behandling

 

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de oplysninger vi skal give dig. 

Denne meddelelse er alene til orientering, og giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold til dig. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i nedenfor.

Med venlig hilsen
Wiley X EMEA, Filial af Wiley X EMEA, LLC, USA.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

I forbindelse med behandlingen af din sag, indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig. 
Wiley X EMEA, Filial af Wiley X EMEA, LLC, USA er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig.

Vores kontaktoplysninger er følgende:

Wiley X EMEA, Filial af Wiley X EMA, LLC, USA
Søndergade 8-10
7570 Vemb
Cvr.nr.: 30248252
Tlf. nr.: +45 96930045
E-mail: e-com@wileyx.eu

 

Oplysninger på dataansvarlig:

Navn: Wiley X EMEA, Filial af Wiley X EMA, LLC, USA
E-mail: GDPR@wileyx.eu 
Ved brev: Søndergade 8-10, 7570 Vemb att. ”dataansvarlig”
Tlf. nr. +45 96930045

 

2. Formålene og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger, herunder hvorvidt oplysningerne er nødvendige

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af at Wiley X EMEA er ansat til at udføre en opgave for dig, hvorfor indhentningen af oplysningerne er nødvendige for at kunne gøre dette.

 

3. Kategorier af personoplysninger, herunder hvor dine personoplysninger stammer fra

I forbindelse med behandling af din henvendelse, kan vi have modtaget oplysninger fra dig med dit navn, adresse, fødselsdato, e-mail, telefon nummer og IP-adresse.
Behandling af personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen. Wiley X EMEAs legitime interesse til behandling og opbevaring af dine personlige data sker som følge af, at vi skal opfylde en kontrakt for dig, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke til behandling om dig med dette formål.
Hvis du har modtaget en brille med styrke i, vil der typisk være lavet en synstest. Ved alle kundesager oprettet efter den 25.5.2018 vil der være underskrevet en samtykkeerklæring om, at vi må opbevare de pågældende oplysninger, hvis det er Wiley X’ optikere eller serviceafdelinger, der har lavet din synstest.

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere, dertil overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

4.1 Modtagere eller kategorier af modtagere, dertil overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

For at kunne opfylde kontrakten med dig, videresender vi navn, adresse og e-mail til relevant tredjemand. I din sag kan det være MCB, Nets, Quickpay, Shamir eller OptikIT. 

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger

5.1 Hvor længe opbevarer vi oplysninger om dig?

Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 5 år efter, at samarbejdet er endeligt afsluttet, hvilket er den frist, hvor Wiley X EMEA kan risikere at blive mødt med krav i anledning af kontraktens opfyldelse. 
Persondata indhentet i marketingsøjemed til B2C-kunder vil blive opbevaret i 24 måneder efter opsigelse af marketingsmateriale i form af nyhedsbreve. 
Persondata indhentet i forbindelse med leads med henblik på etablering af nye kunder (B2B) vil blive opbevaret i 12 måneder efter opsigelse af marketingsmateriale i form af mails i leadflows oprettet med henblik på salgs kontakt.

 

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

7. Dine rettigheder

7.1 Dine rettigheder og adgang til at klage

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre ved at sende en e-mail til: GDPR@wileyx.eu eller med almindelig post til kontoret. Du kan også tinge til os på tlf. +45 96930045, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

 

7.2 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

7.3 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

7.4 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

7.5 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

7.6 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 

7.7 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format, samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 

8. Foretages der automatiseret behandling

Vi anvender ikke personoplysninger om dig til automatisk afgørelse, herunder profilering.

 

Opdateret den 30.11.2023