ISO 9001 er en globalt anerkendt standard, som beskriver de krav, der er nødvendige for at implementere et kvalitetsledelsessystem (QMS) i given organisation. QMS består af en række politikker, processer og procedurer, der er nødvendige for planlægning og udførsel af produktion, udvikling og service inden for organisationens kernevirksomhedsområder (dvs. områder som kan påvirke organisationens evne til at imødekomme kunders behov.)

Wiley X Inc. og Wiley X EMEA QMS integrerer de forskellige interne processer i organisationen og giver en procestilgang for projektudførsel. Wiley X Inc. QMS gør det muligt for os at identificere, måle, kontrollere og forbedre forskellige centrale virksomhedsprocesser, som i sidste ende vil føre til forbedrede forretningsresultater og kundetilfredshed.

KONCEPT FOR KVALITETSLEDELSE

  • Vores kvalitetsledelsessystem er grundlæggende meget simpelt. Det søger at: Anerkende de eksterne kvalitetsrelaterede krav, der er specificeret i handelstilladelser, retningslinjer, specificerede kundekrav og den/de udvalgte standard(er) for ledelsessystemet.
  • Sikre at alle betingelser er blevet dokumenteret inden for styringssystemet på den passende lokation og hen hold til definerede specifikke systemkrav.
  • Bekræfte at medarbejdere modtager relevant uddannelse i kvalitetssystemets krav.
  • Beskrive præstationsprocesser, hvor det er relevant, til kvalitetssystemkravene.
  • Udarbejde optegnelser eller dokumentation for, at systemkravene er blevet opfyldt.
  • Måle, monitere og reportere, i hvilket omfang disse præstationsprocedurer overholdes.
  • Løbende monitere og analysere ændringer i kravene og bekræfte, at alle ændringer afspejles i ændringer af de specifikke krav, når det er nødvendigt.
  • Gennemføre revisionen og analysere systemprocesserne og rette dem, når det er nødvendigt.
  • Inkludere processer, som vil bidrage til en løbende forbedring af kvalitetssystemet.