DanskTyskEngelsk
DanskTyskEngelsk

Persondatameddelelse til kunde

Oplysningspligt omkring indsamling af personoplysninger

Wiley X EMEA, Filial af Wiley X EMEA, LLC, USA lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os. Derfor behandler vi de personoplysninger, som du giver os, med respekt og i overensstemmelse med persondataforordningen, som træder i kraft den 25. maj 2018.

Efter persondataforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager persondata fra dig.

De oplysninger vi skal give dig er følgende

I vedlagte bilag finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Dette brev er alene til orientering, og giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold til dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilaget.

Med venlig hilsen

Wiley X EMEA, Filial af Wiley X EMEA, LLC, USA

Bilag til oplysningspligt til kunde

I forbindelse med behandling af din sag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig.

Wiley X EMEA, Filial af Wiley X EMEA, LLC, USA er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig.

Vore kontaktoplysninger er følgende:
Wiley X EMEA, Filial af Wiley X EMEA, LLC, USA
Søndergade 8
7570  Vemb

Cvr.nr.
30248252

Tlf.
96930040

Mail:
info@wileyx.eu  

Oplysninger på dataansvarlig:

Navn:
Wiley X EMEA, Filial af Wiley X EMEA, LLC, USA

Mail:
GDPR@wileyx.eu

Ved brev:
Søndergade 8, 7570 Vemb att. ”dataansvarlig”
Tlf. 96930045

Formålet og retsgrundlaget:

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af at WILEY X er ansat til at udføre en opgave for dig.

Kategorier af personoplysninger:

I forbindelse med behandling af din henvendelse har vi modtaget oplysninger fra dig med dit navn, adresse, fødselsdato, e-mail, telefonnr. og ip adresse.

Behandling af personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen og WILEY X legitime interesse til behandling og opbevaring af dine personlige data sker som følge af, at vi skal opfylde en kontrakt for dig, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke til behandling om dig med dette formål.

Hvis du har modtaget en brille med styrke i, vil der typisk være lavet en synstest. Ved alle kundesager oprettet efter den 25.5.2018 vil der være underskrevet en samtykkeerklæring om, at vi må opbevare de pågældende oplysninger, såfremt det er Wiley X’ optikere eller serviceafdelinger, der har lavet din synstest.

Hvem videresender vi dine oplysninger til?

For at kunne opfylde kontrakten med dig, videresender vi navn, adresse og mail til relevant tredjemand. I din sag kan det være MCB, Nets, Quickpay, Shamir, BBGR, OptikIT eller andet journaliseringssystem.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger om dig?

Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 5 år efter, at en kontrakt er endeligt afsluttet, hvilket er den frist, hvor WILEY X kan risikere at blive mødt med krav i anledning af kontraktens opfyldelse.

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk  

Dine rettigheder og adgang til at klage:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til: eller med almindelig post til kontoret. Du kan også ringe til os på tlf. 96930045, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandler oplysninger - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Vi anvender ikke personoplysninger om dig til automatiske afgørelse, herunder profilering.

Om Wiley X

I 1987 grundlagde den amerikanske veteran Myles Freeman Sr. Wiley X med en klar vision om at skabe verdens bedste sikkerhedsudstyr til militæret. Med tiden er virksomheden vokset og er blevet et af de førende brands. Vi anerkender også at nutidens livsstil udgør en konstant trussel mod vores øjnes sundhed, og det er derfor at vi har skabt nogle af de mest innovative, funktionelle og farvefremhævende solbriller i verden. Man kan roligt sige at sikkerhed er i vores DNA og at vi sætter standarderne for hvad du fortjener og kan forvente dig af dine sikkerheds- og solbriller.

Læs mere om Wiley X...


© Wiley X, Inc.

WILEY X EUROPE LLC   |   SØNDERGADE 8-10   |   7570 VEMB   |   + 45 96 93 00 45   |   info@wileyx.eu